ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ

Φορολογία εισοδήματος, ΕΦΚΑ και ασφαλιστικές εισφορές, ΕΝΦΙΑ, λέξεις τις οποίες καθημερινά ακούμε. Το γραφείο μας, με εφόδιο την πολύχρονη εμπειρία και την κατανόηση των φορολογικών νόμων και διατάξεων σε επίπεδο φυσικού προσώπου, σας δίνει τις απαντήσεις τις οποίες ζητάτε ώστε στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο να σας παρέχουμε λύσεις αξιόπιστες και επικαιροποιημένες.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ :

 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1 – Ε2)
 • Δήλωση ακίνητης περιουσίας (Ε9)
 • Δήλωση πόθεν έσχες
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Δήλωση μισθωτηρίων
 • Δήλωση κτηματολογίου
 • Αίτηση οικογενειακού επιδόματος (Α21)
 • Αίτηση κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης
 • Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης
 • Ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Οικογενειακά επιδόματα ΟΑΕΔ
 • Αιτήσεις ΑΣΕΠ
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Παράβολα
 • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ
 • Πίνακας ανάλωσης κεφαλαίων / Αιτιολόγηση τεκμηρίων
 • Μεταβολές στο μητρώο της εφορίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γνωρίζοντας την αρχή της υλοποίησης των επιχειρηματικών σας στόχων, ως Ειδικοί, αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την διαχείριση της χρηματοοικονομικής σας πληροφόρησης και παρέχουμε αξιόπιστες φοροτεχνικές λύσεις ώστε η επιχείρηση σας να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα της. Η συμμετοχή μας ως σύμβουλοι σε πλήθος εταιρειών με Γ΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία, είτε με ΕΛΠ ή ΔΛΠ μας επιτρέπει να σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε….υπηρεσίες οι οποίες προσδίδουν αξία στην δική σας Επιχείρηση

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ :

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
 • Τήρηση με βάση τα Ε.Λ.Π και Δ.Π.Χ.Α
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά
 • Συμβουλές χρηματοδότησης / επιδοτήσεων
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων -προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές, διάσπαση εταιρειών
 • Φοροτεχνικές συμβουλές
 • Σύνταξη φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών